Program „Tacy Sami” jest elementem „Kampanii na rzecz równego dostępu do rynku pracy” współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna.

Celem kampanii jest promocja zmian kulturowych, w tym modelu partnerskiego, jako rozwiązania umożliwiającego łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężyczn na terenie kraju.

Grupa docelowa – opinie publiczna, kobiety i mężczyźni, osoby dyskryminowane na rynku pracy w tym kobiety powracające do pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych, ich mężowie/partnerzy, pracodawcy, służby zajmujące się zwalczaniem bezrobocia, decydenci, Media.