Równość NGO PL
Ministerstwo Pracy i Polityki Zdrowotnej
Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Krajowe Stowarzyszenie Inicjtawy
Komisja Europejska – Sprawiedliwość