PUNKT INFORMACYJNY:

Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Lider)

ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa

biuro@zmianyklimatu.pl

22 644 67 95

mapaaa

BIURO PROJEKTU:

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw (Partner)

ul. Poniatowskiego 109, 05-220 Zielonka

ksi@ksi.org.pl

22 771 81 89

aaaa