Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Gazety Wyborczej”, w którym mowa jest o kampanii ONZ ukazującej skalę zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć na świecie.

Cały artykuł dostępny jest pod adresem:

http://wyborcza.pl/1,75477,14809521,Dziewczyna_powinna__byc_ladna____kobiety_nie_powinny.html