W piątek 31 stycznia 2014r. w budynku Szkoły Głównej Handlowej odbyła się konferencja podsumowująca cykl „Tacy Sami” oraz działania promocyjno- informacyjne realizowane w ramach projektu: „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy”. W konferencji udział wzięła m.in. podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka oraz pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania Pani Agnieszka Kozłowska- Rajewicz.

Bohaterki wracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej najczęściej urlopem macierzyńskim, wychowawczym, utratą pracy lub niemożnością godzenia opieki nad dzieckiem z życiem zawodowym. Różnią się wiekiem, wykształceniem, miejscem pochodzenia, aspiracjami zawodowymi, sytuacją rodzinną i sposobami radzenia sobie z problemem powrotu do pracy. Są wśród nich zarówno kobiety przedsiębiorcze, zakładające własną firmę, jak i takie, dla których praca najemna jest jedyną możliwością zarabiania. Wszystkie bohaterki serialu są matkami, dlatego autorzy skupili się w nim na problematyce funkcjonowania młodej matki w środowisku zawodowym i domowym oraz zagadnieniach praktyki rodzicielstwa w Polsce, w tym relacji partnerów.

Przy okazji głównego tematu jakim jest powrót kobiet do pracy zawodowej, serial porusza wiele innych ważnych problemów. Jest w nim mowa m.in. o: elastycznej pracy matek wychowujących małe dzieci, polityce zatrudnienia promującej kobiety, międzynarodowych standardach wymuszających podobne stosunki pracy dotyczące wszystkich pracowników w Polsce, pełnym partnerstwie kobiety i mężczyzny tak w pracy zawodowej jak i w rodzinie, zmianie kwalifikacji zawodowych kobiet z wieloletnim stażem zawodowym.

Serial „Tacy Sami” był emitowany na antenie TVP1 od 12 do 30 sierpnia 2013r. Mimo wczesnych godzin popołudniowych (emisja w godz. 13.55) przyciągał przed telewizory dużą liczbę widzów.

Od 12 do 23 sierpnia średnia oglądalność każdego odcinka wyniosła 333 603 tys., natomiast od 26 do 30 sierpnia było to już 339 868 tys. widzów. Dzięki uprzejmości Telewizji Polskiej mogliśmy po raz drugi wyemitować serial na TVP Polonia. Od 2 września do 9 grudnia 2013r. wyemitowano powtórki serialu. Oglądalność w tym czasie wyniosła średnio za odcinek prawie   45 000 tys. widzów.

Minister Irena Wóycicka jeszcze raz pogratulowała realizatorom cyklu – Fundacji Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Krajowemu Stowarzyszeniu Inicjatyw. Wyraziła nadzieję, że takich projektów, które prezentuje sprawdzone przykłady ułatwień dla kobiet powracających do pracy po urodzeniu dziecka i łączenia życia zawodowego i rodzinnego, będzie więcej.

W konferencji wzieła udział również  m.in. prof. Irena Kotowska oraz dr Monika Mynarska, które były konsultkami merytorycznymi cyklu dokumentalnego „Tacy sami”, a także bohaterka pierwszego odcinka Pani Barbara, która opowiedziała o swoim powrocie na rynek pracy i recepcie na własny biznes.