w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna.