Zapraszamy na Konferencję prasową

podsumowującą projekt: „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy”

31.01.2014r., godz. 10.00

Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 128

bud.C, I piętro, sala 1A

Celem konferencji jest podsumowanie działań promujących równy dostęp do rynku pracy w ramach projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która realizowała projekt w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem  Inicjatyw.

Najważniejszym elementem promocji jest serial pt. „Tacy Sami”, który tworzy 13 odcinków dokumentalnych dotyczących aktywizacji zawodowej kobiet oraz łączenia obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi. Każdy 20-minutowy odcinek przedstawia odrębną i co warto podkreślić – prawdziwą historię. Dzięki ogromnej wytrwałości i determinacji bohaterki serialu wracają na rynek pracy po dłuższej przerwie, spowodowanej najczęściej urlopem macierzyńskim, wychowawczym, utratą pracy lub niemożnością godzenia opieki nad dzieckiem z życiem zawodowym.

 

Każdy odcinek serialu był komentowany przez ekspertów. Problemy w nim podejmowane były także omawiane w cyklu tekstów publikowanych w Gazecie Wyborczej. Konsultantkami merytorycznymi serialu były: prof. dr hab. Irena E.Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr Monika Mynarska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/ Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

 

PROGRAM

10.00 – 10.10  Powitanie – Robert Kęder, Prezes Fundacji Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

10.10 – 10.20  Podsumowanie kampanii / prezentacja – Robert Kęder

10.20 – 10.30 Wystąpienie Minister Ireny Wóycickiej, Sekretarz Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP

10.30 –  10.40   Wystąpienie Minister Agnieszki Kozłowskiej- Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

10.40 – 10.55    Projekcja jednego z odcinków

10.55 – 12.10    Równy dostęp do rynku pracy a zmiana społecznych ról kobiet i mężczyzn – prof. I.E. Kotowska/ prezentacja

12.10 – 12.40 Dyskusja z udziałem zaproszonych uczestników i bohaterek cyklu

12.40 – 12.45 Podsumowanie -  Robert Kęder