Podczas Konferencji eksperckiej pt: Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych dla kobiet i mężczyzn szansą na aktywne uczestnictwo w rynku pracy, towarzyszącej Nieformalnemu Spotkaniu Ministrów ds. Rodziny i Równości Płci, która odbyła się 20-21 października 2011 roku w Krakowie, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycję logotypu promującego ideę godzenia ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn.

Logotyp przedstawia Pingwina Cesarskiego. Zwierzęta te znane są szczególnie z wędrówek odbywanych corocznie przez dorosłe okazy w celu przeżycia okresu godowego
i wyżywienia potomstwa. Jako jedyny gatunek pingwinów odbywają lęgi w czasie antarktycznej zimy. Samica składa jedno półkilowe jajo, które przekazuje samcowi, a sama wraca do oceanu na żerowisko, by uzupełnić nadwątlone złożeniem jaja rezerwy pokarmowe. Samiec wysiaduje jajo w fałdzie skóry brzucha przez około 65 dni korzystając z zapasów tłuszczu. Po dwóch miesiącach samica powraca i rodzice wymieniają się rolami pomiędzy wyruszaniem na żer, a opieką nad pisklęciem.

Dlaczego Pingwin Cesarski?

Problematyka godzenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn uwikłana jest
w dyskurs operujący opozycją między naturą i kulturą. Z naturalnego faktu, że to kobieta zachodzi w ciążę a następnie rodzi dziecko wysuwa się wniosek o jej naturalnej predyspozycji do pielęgnowania i sprawowania opieki nad potomstwem. Mężczyzna zaś jest postrzegany jako bliższy światu kultury i mechanizmów nim rządzących. Przekładając to na język streotypów można by stwierdzić, że:

Kobiety są delikatne, czułe, opiekuńcze, emocjonalne i wprost stworzone do zajmowania się dziećmi i wszelkimi słabszymi istotami.

Mężczyźni są silni, dzielni, racjonalni, dominujący i dlatego ich naturalnym wyzwaniem jest troska o ekonomiczny byt rodziny.

Ujmując rzecz żartobliwie mamy do czynienia z naturalną rolą kobiety i mężczyzny. Taka zbitka pojęć tworzy bardzo ekwilibrystyczne ujęcie tematu godzenia ról. Wystarczy podążać za głosem natury i podporządkować aktywności życiowe wrodzonym cechom przynależnym danej płci.

Jeden zamiast dwojga

Zamiast pary rodziców logotyp przedstawia pojedynczego pingwina opiekującego się jajem, ponieważ przy takim przedstawieniu na plan pierwszy wybija się rola a nie płeć. Nie ma znaczenia która z płci wypełnia aktualnie rolę rodzicielską. Dlatego właśnie pingwin cesarski może stanowić symbol godzenia ról. Gdy rola nie jest stereotypowo kojarzona z określoną płcią zaczyna się właściwa przestrzeń dla godzenia różnych aktywności życiowych kobiet
i mężczyzn.

Logotyp Pingwina Cesarskiego symbolem naturalnej harmonii w godzeniu ról

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zachęca uczestników Konferencji eksperckiej na temat: Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych dla kobiet i mężczyzn szansą na aktywne uczestnictwo w rynku pracy, a także inne instytucje i organizacje do korzystania z pomysłu na logotyp Pingwina Cesarskiego i promowanie idei godzenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn za pomocą różnych, europejskich wariantów tego logotypu.

Logotypy dostępne są na stronie: http://analizy.mpips.gov.pl/index.php/rowno-szans.html

źródło: http://analizy.mpips.gov.pl/index.php/rowno-szans.html